Tietosuojaseloste

Kolmikoneistus Oy – Seloste henkilötietojen käsittelystä
EU: yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation – GDPR).
Kolmikoneistuksen asiakas- ja markkinointirekisteri: informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
Rekisterinpitäjä
Kolmikoneistus Oy,
Isometsäntie 9-11, 26100 Rauma.
Y-tunnus 2212111-0
Yhteyshenkilö
Rami Salonen
rami.salonen@kolmikoneistus.fi
Rekisterin nimi
Kolmikoneistuksen asiakas- ja markkinointirekisteri.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, kuten palveluidemme markkinointi. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muiden vastaavin toimenpiteiden hallintaan.
Rekisterin tietosisältö
Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite sekä postitustiedot.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinsuojauksen periaatteet
Käsittelijöitä ovat Kolmikoneistus Oy:n myynnin ja huollon henkilöstö.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.
Tietojen säilytys
Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.