Tietosuojaseloste

EU: yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation – GDPR).
Kolmikoneistuksen asiakas- ja markkinointirekisteri: informaatiota henkilötietojen käsittelystä.

Kolmikoneistus Oy,
Isometsäntie 9-11, 26100 Rauma.
Y-tunnus 2212111-0

Rami Salonen
rami.salonen@kolmikoneistus.fi

Kolmikoneistuksen asiakas- ja markkinointirekisteri.

Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, kuten palveluidemme markkinointi. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muiden vastaavin toimenpiteiden hallintaan.

Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite sekä postitustiedot.

Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.

Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käsittelijöitä ovat Kolmikoneistus Oy:n myynnin ja huollon henkilöstö.

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.

Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.