Tietosuojaseloste

Kolmikoneistus Oy – Seloste henkilötietojen käsittelystä

EU: yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation – GDPR).
Kolmikoneistuksen asiakas- ja markkinointirekisteri: informaatiota henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Kolmikoneistus Oy,
Isometsäntie 9-11, 26100 Rauma.
Y-tunnus 2212111-0

Yhteyshenkilö

Rami Salonen
rami.salonen@kolmikoneistus.fi

Rekisterin nimi

Kolmikoneistuksen asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, kuten palveluidemme markkinointi. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muiden vastaavin toimenpiteiden hallintaan.

Rekisterin tietosisältö

Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite sekä postitustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Käsittelijöitä ovat Kolmikoneistus Oy:n myynnin ja huollon henkilöstö.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.

Tietojen säilytys

Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.